• DOMŮ
 • ZAMĚSTNANCI
 • PRO RODIČE
 • JÍDELNA
 • FORMULÁŘE
 • DOKUMENTY
 • FOTOGALERIE
 • PROJEKTY
 •  

  JÍDELNA - ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY

   
   
   
   

  I. Provozní řád školní jídelny

  Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

  ·     vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

  ·     vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

  ·     vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   Školní jídelna dodržuje: 

                           - stanovený pitný režim

                           - technologické postupy a normy při přípravě jídla

                           - norma syrového masa

                           - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

   

  Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ se zdravotním průkazem.

  Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

  U jídelníčku  je vyvěšen seznam rizikových potravin.

  Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucího školní jídelny.
   

  Provoz jídelny:        

   
   

  Pracovní doba:   


  06:00 - 13:00    

    

  Doba výdeje jídel: 

  8:15 - 8:30   ranní svačina

  9:30 - 10:00   oběd (pro cizí strávníky) do jídlonosičů

  11:00 - 12:00   oběd  (pro děti MŠ a zaměstnance)

               14:15   odpolední svačina

   

   

   

  II. Stravovací řád školní jídelny

   
  Časový rozvrh výdeje stravy
   

  Ranní svačina 08:15 - 8:30  
  Oběd 10:30 - 12:00  
  Odpolední svačina 14:15  

   
  Stravné
   

  Celodenní stravné

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 20,-Kč  
  Odpolední svačina 9,-Kč  
  Celkem 38,-Kč  

   

  Bez odpolední svačiny: Týká se pouze dětí, které chodí po obědě celý měsíc a tato skutečnost byla nahlášena kuchařce před začátkem daného měsíce.

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 20,-Kč  
  Celkem 29,-Kč  

   

  Odklad školní docházky

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 21,-Kč  
  Odpolední svačina 9,-Kč  
  Celkem 39,-Kč  

   

  Cizí strávníci

  Oběd

  50,-Kč

   

   

  Zaměstnanci

  Oběd

  34,-Kč

   

   

  Způsob úhrady:

  Stravné je hrazeno zpětně za odebrané obědy.

  Částka je splatná bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem do 15. dne následujícího měsíce na účet školy.

  Zaměstnanci a cizí strávníci platí stravné v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce paní pokladní

  Děti se stravují v prostorách mateřské školy pod dozorem svých učitelek.

     - Svačiny a obědy jsou vydávány kuchařkou.

     - Děti si podle svých možností a věku jídlo přinášejí samy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.

     - Děti se učí jíst příborem podle svých možností.

     - Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

   Děti, které navštěvují MŠ se stravují vždy.

  Odhlašování obědů:

  Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (prostřednictvím paní učitelky) den předem. Pokud dítě přes noc náhle onemocní, rodiče odhlašují dítě z docházky do 7:00 hodin telefonicky  (732 331 660),nebo prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ, jinak je účtováno stravné v plné výši. Oběd si rodiče mohou v tento den vyzvednout v době od 11:00 do 12:00 hodin do vlastních jídlonosičů.
  Možnost vyzvednout si oběd platí pouze první den nemoci.

   

  III. Pravidla  pro zaměstnance a cizí strávníky

  Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.

  Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.

  Pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo.
  Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání.

  Cizí strávníci si odnášení sravu v donesených jídlonosičích v době od 10:30 do 11:30 hodin.

  Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

  IV. Informace o stravování v mateřské škole

  Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

  Skladba jídelního lístku odpovídá zásadám zdravé výživy.

  Ve stravě je dostatek čerstvého ovoce, zeleniny,  ovocných a zeleninových salátů, pomazánek,

  cereálního pečiva a mléčných výrobků.

  Je dodržován pitný režim - ovocné, bylinné čaje, ovocné šťávy, voda.

  Součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce.

  Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému.            

  Pravidla pro tvorbu jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami. Podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“.

  Přemysl Švandrlík   
  vedoucí ŠJ